Hur pratar man med barn om klimatförändringar?

14-åriga klimatungdomen Amira Azoulay delar fyra sätt att prata med barn om klimatförändringar på

De idéer och förslag som angetts nedan tillhandahålls endast för allmänna utbildningsändamål och bör inte tolkas som medicinsk rådgivning eller vård. Rådgör alltid med läkare eller annan behörig vårdpersonal innan du påbörjar någon fysisk aktivitet eller någon hälso- och näringsrelaterad aktivitet. 

Som föräldrar försöker vi alltid att hitta en balans. Vi vill skydda våra barn mot skada och negativitet i världen. Samtidigt vill vi lära dem om och förbereda dem inför framtiden så att de vet att de har olika val, t.ex. att välja att vara snäll, att agera och hjälpa andra, när barnen väljer sin egen väg.

Klimatförändringen kan vara en av de där svåra frågorna att prata om. På grund av klimatförändringen blir vi ständigt bombarderade av negativa bilder och artiklar, och ärligt talat blir vi överväldigade. Men våra barn är de som verkligen kommer att få handskas med inverkan av klimatförändringen. Det är verkligheten för den här och kommande generationer.

För att hjälpa föräldrar överallt att ta upp ämnet med barn på ett sätt som känns uppriktigt, handlingsbart och ingjutet med en rejäl dos hopp, har vårt globala huvudsäte gått samman med Climate Kids för att få ungdomars expertråd. Det är en organisation baserad i USA.  Climate Kids har utbildat ungdomar inom klimatförändringar genom konst, vetenskap och berättelser i flera år. Och nu delar Climate Kids 14-åriga medgrundare, Amira Azoulay, sina kunskaper om klimatförändringen nedan.

När Amira var sju år gammal höll och hon hennes mamma, som grundade Climate Kids, en lektion om klimatförändring för studenter i San Diego i Kalifornien.

Grunder och fakta om klimatförändringen

Ett bra första steg är att hitta rätt språkbruk för att förklara för barnen vad klimatförändring är. Innan du hoppar in i samtalet rekommenderar vi att du läser på om frågans centrala delar och börjar med grunder och fakta.

Vad är klimatförändring och vad orsakar den?

Klimatförändring orsakas av ökade nivåer av växthusgaser i atmosfären som fungerar som en filt runt jorden som stänger in värmen. Ju mer växthusgaser, desto tjockare blir filten och desto varmare blir jorden. Människors aktiviteter har orsakat en ökning av växthusgaser. Det får systemen som reglerar värme och klimat (t.ex. hav, jord och skog) att bli obalanserade, vilket får planeten att uppleva en feber. När vi fortsätter att använda icke-förnybara energikällor bidrar vi till ökningen av växthusgaser och jordens feber.

Det är viktigare än någonsin att stärka hoppen angående klimatet eftersom det är den kreativiteten, den innovationen och de lösningarna som våra barn kommer att uppfinna som kommer att bidra till att forma vår värld.

Fakta om klimatförändring:

 • Jordens klimat förändras och har gjort det i en allt högre takt under de senaste 200 åren.
 • Klimatförändring orsakas av att människor släpper ut fossilbaserade bränslen och andra växthusgaser i miljön.
 • Med tiden ansamlas de här molekylerna och lägger sig som en tjock filt runt jorden som stänger in värmen.
 • Klimatförändringarna påverkar jordens naturliga balans och orsakar flera naturkatastrofer runtom i världen.

Samtal, gemenskap, hopp och påverkan.

Fyra sätt att prata med barn om klimatförändring?

1. Lär dig att föra uppriktiga samtal tillsammans med enkla, småskaliga lösningar.

Många källor som vi får vår information från är främst inriktade på en nattsvart framtid och mycket mindre på alla saker som vi kan göra för att bidra. Men att inte vara uppriktig med dina barn betyder inte att du skyddar dem. Det är långt ifrån vad du gör.

Vi på Climate Kids tror att sådana samtal är ett viktigt sätt att visa din respekt för och tillit till dina barn. Det visar också hur mycket du tror på dem.

 • För samtal med fakta tillsammans med små lösningar som rymmer inom er familjs förmåga.
  • Exempel:
   • Om dina barn lär sig om utrotningshotade arter och utrotning kan du prata med dem om att värna om naturen i er egen trädgård, på fönsterbrädan eller på verandan.
   • Om ämnet är mängden matavfall som hamnar på tippen kan ni överväga att ha en liten kompost för att återanvända resterna. Det i sin tur leder till mer jord i trädgården.
 • Ta familjepromenader och samtidigt aktivt visa respekt för er lokala miljö. Gå på vandringsleder och observera på ett tystlåtet sätt vildmarken. Här är fler saker som ni kan göra för vildmarken.
 • Läs böcker om miljön. Det finns en utmärkt bokförteckning här.

2. Skapa en gemenskap med stöttande personer.

Att bygga ett starkt stödsystem med likasinnade personer som tror på och stöttar dina barn är en viktig del av att upprätthålla hoppet om klimatet. Tänk familj, vänner och lärare med mera. Den här sammanvävda gemenskapen kan hjälpa ditt barn att kombinera utbildning med roliga, engagerande aktiviteter för att skapa roliga minnen och förändra världen till det bättre.

Kolla in de här gemenskapsinriktade aktiviteterna för utbildning om klimatförändringen:

 • En skolförening eller ett projekt med inriktning på utbildning om miljön:
  • Skapa eller delta i en natur- eller ekoförening
  • Skapa en skolträdgård
  • Gå på utflykt till ett naturreservat
 • Aktiviteter med familj och vänner för att hjälpa samhället:
  • Gör rent på en strand, i ett samhälle eller i en lokal park
  • Plantera naturliga arter i ditt område
  • Läs mer om klimatförändringen och dela vad du lär dig

3. Hitta hopp och idéer för nutiden genom att se tillbaka på det förflutna.

Det är vi som gör arbetet. Tillsammans. Människor som skapar förändring har jobbat i årtionden och samarbetat för att lösa storskaliga problem.

Vi kan tänka tillbaka på hålet i ozonlagret under slutet av 1900-talet och förbudet mot vissa besprutningsmedel som är skadliga för fåglar och insekter och inse att vi kan få många otroliga saker att ske när vi samarbetar.

För att förstärka idén om att vi kan ta oss igenom utmaningar genom att samarbeta kan du och dina barn:

 • Prata med en familjemedlem eller någon äldre om sina upplevelser av att åstadkomma en förändring.
 • Läsa inspirerande berättelser om personer som tar sig igenom motgångar. Vissa exempel på bra böcker återfinns på webbplatsen för Climate Kids bokklubb.
 • Hitta förebilder genom att läsa artiklar om klimatförändringen från andra unga människor.

4. Sök efter områden där du kan göra förändringar i ditt samhälle, hemma, i skolan och i vardagen.

Små förändringar bidrar till en stor inverkan, och det finns ingen bättre tidpunkt än att börja nu. Så sätt igång!

 • Volontärarbeta på en lokal organisation som är verksam i ditt samhälle. Det finns ofta ideella organisationer som är inriktade på frågor som cykelbanor och bevarande av regional mark. Och de organisationerna är fullspäckade med hjälpsamma personer som välkomnar nya medlemmar som är nyfikna och som vill göra skillnad.
 • Uppmuntra dina barn att söka sig till områden där de kan göra förändringar på liten skala.
  • Tycker dina barn om att arbeta i trädgården? Om de gör det kan du hjälpa dem med att skapa en lokal trädgård!
  • Älskar de djur och insekter och har passion för förstoringsglas och kikare? Hjälp dem att utbilda sina klasskamrater om ert områdes naturliga arter!
  • Tycker de det är roligt att hjälpa till i köket eller på turer till matbutiken? Läs mer om att handla säsongsbetonat och lokalt! Kolla in den här roliga kokboken från Climate Kidsför recept med mera.
  • Gör små hållbara förändringar, som att gå eller cykla istället för att köra eller handla på en second hand-affär innan du köper nya kläder.
 • Påminn dem om att de inte har ansvar för allt. Alla små förändringar har betydelse. Alla har vi en roll att spela, och det blir många bäckar små.
 • Det finns jättemånga sätt för dina barn att delta och göra förändringar på liten skala. Fundera fram stora idéer tillsammans med det här Youth Climate Challange-paketet.

Lär dig mer om vad du kan göra på Climate Kids’ ”Climate 101”.

Om Climate Kids

Climate Kids, som är ett program tillhörande Climate Science Alliance baserad i USA, utbildar ungdomar om klimatförändringarna genom vetenskap, konst och berättelser. Climate Science Alliance arbetar för att skydda naturens och människors samhällen mitt i en klimatförändring genom att öka medvetenheten om klimatförändringens inverkan, marknadsföra lösningar och bidra till åtgärder.

Climate Science Alliance och Climate Kids team erkänner ursprungsbefolkningen vars traditionella territorium vi arbetar på. Vi hedrar den fortsatta förekomsten och motståndskraften i ursprungsbefolkningen och dess nationer idag, och vi tackar de som vi arbetar med för er vänskap och er välvilja i vår insats till samarbete.

Relaterade artiklar