Planeten

Vi på Clif inspireras av utmaningen att driva ett företag baserat på ekologiska principer.

Vi beskriver vårt förhållningssätt till hållbarhet med fyra enkla ord: Tänk som ett träd. Träd går på förnybar energi, återvinner allt avfall och ger näring åt samt förbättrar platserna de växer på. Vårt uppdrag är att få Clif Bar att bli som ett träd.


Som ett livsmedelsföretag betyder ”Tänk som ett träd” att vi arbetar för att utforma livsmedel med ekologiska, hållbara ingredienser med förnybar energi1 och samtidigt sikta på att använda miljövänliga förpackningar och frakta med transport som inte orsakar föroreningar.

Clif Bars vägkarta för klimat

Den globala uppvärmningen är ett hot mot platser som är mycket viktiga för oss samt samhällens hälsa, de jordbrukssystem som vi är beroende av för att odla vår mat och en mängd andra viktiga aspekter av livet. Clif har gjort klimatinsatser till en viktig kugge i vårt hållbarhetsprogram i över 20 år. År 2020 satte vi upp ett vetenskapsbaserat mål att halvera våra utsläpp av växthusgaser innan 2030. För att nå vårt mål har vi skapat en karta med detaljerade planer på minskade utsläpp av växthusgaser för varje utsläppskälla i vår verksamhet och leveranskedja2. Vi kommer att fortsätta att bidra till klimatinsatserna som en central del av vår pågående resa mot att bli ett regenerativt företag.

Våra milstolpar

År 2018 satte vi upp följande målsättningar:

  • 100 % av våra plastförpackningar kommer att vara återanvändbara, återvinningsbara eller nedbrytningsbara senast år 2025
  • Minska nytillverkad plast i våra förpackningar med 12 % senast 2025
  • 1 miljon träd planterade senast 2025
  • Använda 100 % förnybar elektricitet inom vår eGRID-delregion senast 2030
  • Minska matavfall med 50 % senast 2030

Vårt åtagande till återplantering av skog

Från vildmarken till städer tillför friska skogar och träd nödvändiga fördelar till vatten, faunan, människor och klimatet. Sunda skogar fångar in och lagrar kol, och därför ger återplantering av skog ett naturligt sätt att hantera klimatförändringarna på. Vi samarbetar med organisationer som använder forskning och klimatsmarta rutiner för att se till att varje träd som de planterar är på bästa möjliga plats för att tillföra maximala fördelar till naturen och samhällen. Genom Clif Bars volontärinsatser och partnerskap har vi bidragit till återplanteringsprogram i mer än 15 år. Vi har hjälpt till att plantera 355 000 träd hittills och arbetar mot vårt mål, som är ett plantera en miljon träd senast 2025!

Förpackning med ett syfte

År 2019 undertecknade Clif Bar stolt Ellen MacArthur Foundation Global Commitment för att bidra till att skapa en värld där plats aldrig blir avfall eller förorening3. Sedan dess har vi gjort framsteg inom att utforma hållbara förpackningsalternativ och minska på nytillverkad plast.

Minskat matavfall

År 2020 anslöt sig Clif Bar till initiativet för matsvinn och matavfall, 10x20x30, som leds av World Resources Institute, vars globala målsättning är att halvera matsvinn och matavfall senast 2030. Under de två första åren av vårt deltagande arbetade vi för att identifiera och mäta alla källor av matavfall i våra bagerier och vårt innovationscenter. År 2020, som var vårt basår, genererade vi strax under 85 tons matavfall, som återspeglar ca 0,17 % av vårt totala matmaterial. År 2021 genererade vi ca 83 ton eller 0,14 % totalt matmaterial.

Referenser

1 Generated onsite and sourced through renewable energy credits.

2 Greenhouse gas emissions from business operations and product manufacturing and distribution, i.e., electricity, cooling systems and vehicle fleet.

3 https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment/overview

Våra målsättningar