Företag

Att bygga upp ett hälsosamt och viljestarkt företag betyder att vi kan investera på lång sikt, vara en orsak till förändring och uträtta mer goda gärningar i världen.

På en karta kan de stora röda vägarna vara snabba, men de är också väldigt bullriga, trånga med fordon och fyllda med avgaser. De mindre och mer sällan använda vita vägarna brukar vara svårare att hitta fram på, men de är vackra och blir ett härligt äventyr. Till skillnad från många företag har Clif valt att följa de vita vägarna så att vi kan växa naturligt och växa med tiden. Vi värdesätter tålamod över girighet, där syftet vägleder avkastningen.

Idag kan vi genom att vara ett hälsosamt företag ge stöd åt varumärken, vår personal, vårt samhälle och planeten. Dessutom har vi väldigt roligt när vi gör det varje dag!

Våra målsättningar